Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 1/2017

7. 4. 2017

Zpravodaj  1 / 2017

INNA z. s. Havířov

   onkologická organizace

 

 

Každý má svoji šťastnou hvězdu.

Ať se ta tvoje rozsvítí v roce 2017.

P. F. 2017

 

Jubilanti v roce 2017:

17. 4.  -  Olga K.                         03. 7.  -   Anna G.

16.7. -   Anna B.                      14. 10.  -   Lída P.

18. 11.  -  Vlasta R.

 

 

Poděkování našim sponzorům

 

 

Co jsme společně prožily v předešlých třech měsících?

Dne 12. října jsme si vyjely do divadla Antonína Dvořáka.    Po několika muzikálech jsme si vybraly činohru                  „Jak je důležité míti Filipa“.  Výborně jsme se pobavily.

Výhodou je, že si vždy objednáme autobus, který nás zaveze přímo k divadlu, a tak nemusíme večer při zpáteční cestě složitě cestovat meziměstskou dopravou. Určitě si zase v příštím roce z bohatého programu vybereme.

Jablíčkový den

Již třetí „Jablíčkový den“ se uskutečnil dne 13. října 2016. Stal se už tradicí a tuto preventivní akci občané Havířova,  „Aliance žen z rakovinou prsu“ i my,  hodnotíme kladně.

Informovat o důležitosti prevence je životně důležité, vždyť včasný záchyt nádorové nemoci, znamená opravdu „záchranu života“. My, členky organizace INNA Havířov,  se s tímto, na základě vlastních zkušeností, ztotožňujeme.

Každý rok rozdáme dvě stě kilogramů jablíček  a apelujeme na spoluobčany, aby využívali všechna, nám dostupná preventivní vyšetření.

Velký dík patří panu řediteli „ Životických sadů a. s. „          za vstřícný přístup a spolupráci.

 

Sněm členských organizací  „Ligy proti rakovině“.

se uskutečnil ve dnech 18. – 19. 10. 2016 v  Praze, v prostorách Kongresového sálu, v příjemné atmosféře hotelu Duo, kde jsme byly ubytované.

 První den byl velmi náročný, paní ředitelka hodnotila celoroční činnost LPR, vyslechly jsme spoustu zajímavých přednášek, hovořilo se také o Českém dni proti rakovině, Putovních výstavách v sedmi  městech Čech a Moravy, o rekondičních pobytech s rehabilitací, které Liga proti rakovině organizuje na Pleši, v Meziboří a v Lázních Toušeň.  Tyto pobyty mohou využívat všichni, kteří jsou po léčbě nádorového onemocnění. Liga proti rakovině přispívá finančně každému účastníku na pobyt.

Odpolední program byl zajímavý, hovořilo se o stresu a  krizových stavech, které by lidé měli řešit co nejdříve, pomocí rodiny, přátel i krizových center. Velmi zajímavá byla přednáška o dědičných genetických změnách a jejich významu při vzniku karcinomu prsu.

Příjemným odlehčením byla hra na  barokní loutnu, na závěr jsme se  dověděli spoustu zajímavých informací o zakladateli Jedličkova ústavu.  Večerní program byl    v Planetáriu  v Praze. Druhý den  patřil zábavě a poučení, my jsme šly na prohlídku Břevnovského kláštera.

Děkujeme všem z LPR  za perfektní organizaci .

Výroční konference „ Aliance žen s rakovinou prsu“               ve   dnech 18. – 19. 11. 2016 v klášteře Emauzy v Praze.

Program byl rovněž velmi bohatý na zajímavé přednášky na téma: Psychologická  podpora onkologických pacientů. Byly zhodnoceny semináře, které se konají na různých místech ČR během roku.

Dále se hovořilo o projektech Amelie, o projektu Dipex a také o aktivitách „ Europa Donny“. Další den jsme hovořili o „Neviditelných ženách“ to jsou metastatické pacientky, pro ně jsou pořádány ozdravné pobyty i s přednáškami, těch se  mohou se zúčastnit rodinní příslušníci i s dětmi.

Velmi zajímavé bylo vystoupení Nikol ze sekce Bellis, zde se sdružují mladé onkologické pacientky do 40 let. Nikol nám  promítla prezentaci jejich činnosti.

Zároveň nás navštívila zástupkyně SUKL tj. Státní ústav pro kontrolu léčiv a hovořila na téma“ Léky do koše nepatří“.

Aliance jako vždy pro nás zajistila večerní program, tentokrát muzikál „Angelika“ v divadle Brodway.

Velké překvapení na závěr - navštívila nás  manažerka zpěváka Daniela Hůlky a předala nám  pozvání a vstupenky na koncert k 25. výročí jeho kariéry. Děkujeme.

 Oslava jubilantů

Dne 1. prosince  jsme společně oslavily jubilea našich členek. Je tradicí, že popřát a předat  dárkový balíček přijde zástupce Magistrátu. V letošním roce jsme měly rekordní počet  jubilantů, celkem třináct.

Popřály jsme kolegyním hlavně zdraví,  přišly jim    také zazpívat děvčata  ze základní umělecké školy. Děkujeme.

 

Vánoční večírek s ukončením roku

Jsme uspořádaly 15. prosince, tentokrát jsme se rozhodly pro posezení bez dárečků, jen  s občerstvením, které pro nás připravila Majka K. a bylo vynikající. Děkujeme.

Vánoční večeře pro osamělé občany

Tuto akci každý rok pořádá Magistrát a letos po prvé se přihlásila i děvčata z našeho klubu.

Ještě ten večer mi telefonovaly a děkovaly za možnost tam jít, za výborný program, dárečky, večeři a vůbec celkovou organizaci.

Děkujeme všem na Magistrátu, že se tak obětavě starají o seniory v Havířově a okolí.

 

Rekondiční pobyty.

Každý rok organizujeme pro naše členky tyto pobyty, jeden je týdenní dle našeho výběru, a jsme velmi vděčny za  finanční příspěvek na rehabilitaci od  sponzorů.

 Druhý  pobyt organizuje  Liga proti rakovině, je většinou čtrnáctidenní a my se pouze přihlašujeme a využíváme možnost se rekreovat a léčebné procedury dle ordinace lékaře a našeho zdravotního stavu a to  v Sanatoriu Shönbach v Meziboří u Litvínova, dále v Lázních Toušeň a v Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši.

Všichni  onkologičtí pacienti mají možnost se  přihlásit na Lize proti rakovině a zajistit si pobyt sami, nemusí být členy klubu. Samozřejmě je  výhodnější jet se skupinou známých  a kamarádek.

Na tyto pobyty Přispívá Liga proti rakovině, právě ze sbírky a výtěžku „Českého dne proti rakovině“ a to částkou 200,-  Kč na osobu a den.  Je škoda tuto možnost nevyužít.

 Více informací Vám mohu podat, když přijdete kterýkoli čtvrtek k nám do klubu do Centra volnočasových aktivit–naproti nemocnice, nebo po telefonu, kontakt na konci zpravodaje.

 

Letos jsme si připomněly také smutnou událost,

před pěti lety jsme se rozloučily s bývalou vedoucí klubu paní Annou Stráníkovou

 

 Všichni máme na paměti to, že jsi byla iniciátorkou založení organizace a dne 24. 3. 1997 naše sdružení spolu se mnou a Ilonkou založila, a pokud Ti to zdravotní stav dovolil  i vedla.

Vzpomínáme na Tebe a sdělujeme Ti tam nahoru, že se stále scházíme a naplňujeme ty cíle, které jsme si při zakládání klubu stanovily.

Děkujeme Ti za všechnu práci kterou jsi nejen pro klub, ale i pro onkologickou veřejnost udělala.

Nikdy nezapomeneme .

 

 

„ Plaveme prsa“

Dnes 15. října jsem se zúčastnila v Bohumíně akce "Plaveme prsa".

Byla jsem požádána, zda bych mohla jako v jiných letech zajistit ukázku samovyšetření prsu na maketě. Samozřejmě, jsem ráda vyhověla. Tentokrát sama, protože v té době moje kolegyně  Eva, se kterou tam společně jezdíme ,  byla na dovolené.

Akce byla zdařilá, jako vždy, s doprovodným programem mažorek souboru Radost -  Impuls, soutěžemi pro děti  v kreslení, rýmovačkách, plavání přes "La Manche", dále soutěžemi rodičů s dětmi. Bylo to úžasné a  organizace byla vynikající. Moc se mi tam líbilo.

Předsilvestrovská vycházka

Tradiční vycházka se uskutečňuje za každého počasí. Protože teď není hezké počasí,  jely jsme nejdříve busem a pak asi dvacet minut pěšky do restaurace  „Na kopečku“ v Havířově – Suché.

Přišlo nás jen šestnáct. Příjemné posezení v teple, občerstvení, tzv. „zdravá výživa“ - výborná grilovaná kolena , příjemná zábava  a přípitek na nový rok. Nepřipíjíme „ Na zdraví“ ale tradičně  „Na život“ . Ať  se nám všem, i našim rodinám v roce 2017 skvěle daří.

Co plánujeme na první čtvrtletí 2017?

Leden

  • Povídání u kávy o vánocích a tradicích
  • Vycházka dle počasí
  • Zábavné odpoledne
  • Vydání čtvrtletního zpravodaje

Únor

  • Edukace o zdraví
  • Tradiční turnaj v šipkách
  • Kulturní akce

Březen

  • Ples seniorů organizovaný Magistrátem
  • Oslava 20. výročí založení INNY dne 23.3.2017

Přání do  nového roku

Doufejme, že se nám v roce 2017 podaří naše plánované aktivity uskutečnit tak, jako v roce 2016.

 Přeji nám , abychom i nadále  tady byly jedna pro druhou, abychom kolem sebe šířily jen radost, pohodu, navzájem se respektovaly  a pomáhaly si tak jako dosud.

Šťastný nový rok a hodně zdraví všem.

Bilancování.

Scházíme se jednou týdně, naše aktivity nás těší, a že  tomu  tak je, dokazuje i to, že se chcete scházet i  o prázdninách v době dovolených a i když je naše centrum volnočasových aktivit o prázdninách zavřeno.

Mám z toho opravdu radost.

Děkuji Vám všem za pomoc a spolupráci, to že se akce daří  a vy jste spokojené, je pro nás – výbor, který vše organizuje, velkým poděkováním a  zásobárnou energie.

Protože jsme nezisková organizace, nemůžeme dělat naši činnost bez pomoci sponzorů.

Děkujeme všem sponzorům, za pomoc a spolupráci, protože bez Vaší  pomoci bychom nemohli naše aktivity v takovém rozsahu vykonávat.

Jubileum „20 let od založení organizace“, bychom chtěly náležitě oslavit hlavně s těmi, kteří nás v uplynulých letech finančně i materiálně podporovali.

Doufáme, že přijmete naše pozvání, které Vám zašleme a osobně se s Vámi setkáme.

Těšíme se na Vás.

 

Pokud Vás onkologické pacienty naše aktivity zaujaly, neváhejte a přijďte se k nám do klubu podívat.

Uvidíte, že jsme pohodový kolektiv žen, nebavíme se o nemocech.  Naopak žijeme aktivně a vážíme si každého dne.

V případě potřeby umíme ze svých zkušeností poradit, povzbudit a pomoci.

Kde nás najdete?

Schůzky máme každý čtvrtek v „Centru volnočasových aktivit“, ulice Horymírova 9a, za velkým věžákem naproti nemocnice . Scházíme se od 14.30 hodiny.

O činnosti se více dovíte na našich  webových stránkách. Zpravodaj si můžete přečíst na stránkách Aliance žen s rakovinou prsu,v sekci pacientské organizace- zpravodaje.

Kontakt:       Vedoucí klubu : tel. 732 146 500

                       Email: havirovinna@seznam.cz

                       Web. stránky: innahavirov1997.estranky.cz

          Rajče:http:/martajedna.rajce.net

 

Pro pacienty v čekárnách v nemocnici a naše příznivce

Zpracovala : Marčová Marta, vedoucí organizace INNA z.s.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář